Tijdens de natuurkunde-practica wordt er vaak van meetinstrumenten gebruik gemaakt om bijvoorbeeld tijd, temperatuur of signalen te meten.

De daarvoor gebruikte meetinstrumenten zijn bijvoorbeeld de stopwatch, de thermometer en de oscilloscoop. Hoe je met deze instrumenten om moet gaan, kun je in de filmpjes zien.