Het grote probleem bij het elektro-practicum is om een juiste schakeling te maken.

Ook het juiste gebruik van een Ampèremeter of van een Voltmeter is lastig. De Ampèremeter staat in serie, de Voltmeter staat parallel. Als je iedere keer op dezelfde wijze de schakeling bouwt, zoals in de filmpjes wordt gedemonstreerd, kan het bijna niet misgaan.

Teken voordat je aan het werk gaat, eerst zelf het bijhorende schema van de schakeling. Houd goed het doel van de proef voor ogen.

Noteer wat het verschijnsel is, dat je moet waarnemen. Dat laten we expres nìet zien in de filmpjes.