Omdat deze demonstratie-proef - ontlading elektroscoop- nauwelijks goed te zien is achter in de klas, staat de proef op film. Over het verschijnsel is veel informatie te vinden.

In de eindexamenklassen wordt jaarlijks het stralingspracticum gehouden.

De films hierover zijn nog in de maak –januari 2012-